Nor-Fishing – fiskerinæringens møtested i snart 60 år

Nor-Fishing har i 58 år vært en svært viktig arena for fiskerinæringen både nasjonalt og internasjonalt. Her samles opp mot 15 000 besøkende fra opptil 50 nasjoner – og det er her nyhetene innen næringen kommer først. Trondheim er vertsby for messen, utstillerne er fordelt på åtte haller i Trondheim Spektrum og på uteområdene rundt. På havneområdet Skansen, like ved, har utstillerne mulighet til å vise frem fartøyer og andre flytende konstruksjoner i full skala. I år vil messen åpnes av H.K.H Kronprins Haakon.

På programmet finner vi poster om bærekraft i fiskerinæringen. Problemer med overfiske og forurensing vil bli debattert, og det vil også innovative løsninger som skal begrense skadevirkninger fra blant annet opprett. Det er jo slik at oppdrettsnæringen stadig blir mer teknologi-basert, og på Nor-Fishing kan en få innblikk i mange teknologiske nyvinninger. Mattilsynet vil ha en egen stand hvor de blant annet gir informasjon om regler som gjelder for eksport til land utenfor EU/EØS. Plastproblematikken blir også viet diskusjon – kan det være slik at maneter kan rydde opp i mikroplasten i havet?

Norges tredje største eksportnæring

Ulikt forskjellige dyremesser i Norge, som gjerne viser frem akvariefisk, er denne messen for næringslivet. Det handler om den fisken vi bruker til mat, som mange mener er den varen Norge skal leve av når oljealderen tar slutt. I følge Norges Sjømatråd eksporterte den norske fiskerinæringen sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Eksporten utgjør 2,6 millioner tonn, og er opp 3 prosent, eller 3 milliarder kroner, fra året før. Havbruk sto for 72 prosent av eksportverdien, mens de tradisjonelle fiskerienes andel var 28 prosent.

De viktigste artene er laks, torsk og makrell. Laks alene står for 68 prosent av eksportverdien, og her er det dominerende markedet Europa. Det største vekstmarkedet i 2017 var USA, med en vekst på 23 prosent eller 1 milliard kroner. Sjømateksporten til USA utgjorde totalt 5,7 milliarder. Den største importøren av norsk sjømat var faktisk Polen. I 2017 eksporterte Norge fisk og sjømat for 9 milliarder kroner til det tidligere østblokklandet. Til sammenligning var den samlede eksportverdien for norsk olje og gass på 442 milliarder kroner i 2017.

Muligheter internasjonalt

Nor-Fishing er stolt over sitt store internasjonale tilsnitt. Messen gir store muligheter til å skaffe kontakter internasjonalt. Innovasjon Norge vil stille med sine egne medarbeidere i en rekke land som kan være behjelpelige med å knytte kontakter. Dette gjelder ikke bare eksporten av den ubearbeidede råvaren, men også fremveksten av eksport av levende fisk og diverse helsekostprodukter knyttet til sjømatnæringen. Det kommer utstillere fra en rekke forskjellige land til Nor-Fishing, deriblant Polen, Japan, Spania og USA. Alle de viktigste fiskerinasjonene er til stede på messen.

For å gjøre nettverksbyggingen lettere, arrangerer Nor-Fishing en rekke sosiale arrangementer i løpet av den uken messen varer. Arrangementene er både på dag- og kveldstid. Arrangementene spenner over forskjellige tilbud som festmiddager, sjømatkvelder, studentdag og diverse mottakelser. Svært populær er den store festaftenen på Scandic Nidelven med servering av sjømat og underholdning. Her er det bare 120 billetter for ordinært salg, og det pleier å være utsolgt flere måneder før messen går av stabelen. Fiskeriminister Per Sandberg vil også dele ut en innovasjonspris under messen.